يا مهدی

يا امام زمان يا حجت ابن الحسن العسکری

 در اين ايام كه قلبت مبارکت  در مصائب جدت حسين و يارانش خون است ، دشمنان ديرينه جدت ، مستكبران و يزيديان زمان آمريکا و صهيونيستهای بين المللی از طريق دانمارک با هتاكي و اهانت به ساحت مقدس جدت رسول خدا (ص) قلب شريفت و قلوب مسلمين را جريحه دار نموده اند .اين مصيبت نيز برشما عزيزغايب از نظر وشيعيانت تسليت باد.     محرم 1427مرودشت دست بوس شيعيانت جليل محمودی  

/ 0 نظر / 2 بازدید