از تو می آموزيم

از تو مي آموزيم ...

اي زهراي زندگي!

اي اسوه عفاف!

از تو مي آموزيم : حيا و حجاب را در جامعه ، متانت و ادب را در گفتار ، سادگي ودوري از تجملات را در زندگي، تن پوش قناعت را در معاش، حسين پروري و زينب آفريني رادر تربيت!

اي زهراي نجابت!

از تو درس مي گيريم:

تعالي روح و جان را در سايه عبادت ، شکوه زندگي را درصفا وصداقت، حمايت از رهبريرا در سياست ، و استقامت و نستوهي را در دفاع ازامامت.

از تو مي آموزيم: سرنهادن برسجاده عبوديت را، دست نياز گشودن به آستان خداي بينياز را، زمزمه و راز و نياز و نماز را ، شيريني کام جان با تلاوت قرآن را، يتيمنوازي و احسان و دستگيري از بينوا را ، تلاشروزانه و نجواي شبانه را، دين شناسي ،معرفت آموزي و پارسايي را.

چگونه بودن را، و ... چگونه زيستن را.

اي بتول بيداري و بزرگواري!

سخنانت در زيبايي و عمق به وحي مي ماند، رفتارت، آينه خلق و خوي" رسول الله"،قلب مهربانت، پناهگاه حسن و حسين و تکيه گاه شير خدا بود.

وجودت، يادآورمحمد بود، سجودت، فرشتگان و قدسيان را به تسبيح و تقديس وا ميداشت، رضايت، رضاي خدا و رسول بود و خشم و غضبت، خشم پروردگار!

داناي رازها بودي و عالمه غير معلمه!

اي چشمه سار حکمت، درياي بيکران خصال نکوي تو از " دانش " و " وفا" و " حيا" موجمي زند!

در چهره ات حياي محمد (ص) نهفته است ، در گفته ات، کلام پدر هست جلوه گر ، ايمادر پدر!

اي فاطمه!...

عشق را هم ز تو بايد آموخت، و مناجات و عبوديت را، وصميميت را، و خدا را هم،بايد از کلام تو شناخت خانه از نام تو عرفان دارد و ... شب، از ياد تو عطر آگيناست. (نقل از اشعار فاطمی برگرفته ازwww.blagh.net )

/ 0 نظر / 2 بازدید