معيار دوستی و دشمنی با ظالمان از نگاه قرآن و روايات (قسمت اول )

وَ لا تَرْكَنُوا إِلى الَّذِينَظلَمُوا فَتَمَسكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَثُمَّ لا تُنصرُونَ.(سوره هود آیه 113 )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ترجمه: تکیه بر ظالمان نكنيد كه موجب مى شود آتش شما را فرو گيرد و در آن حال جز خدا هيچ ولى وسرپرستى نخواهيد داشت (واگر به ظالمان تکیه کنید و اعتماد نمائید ) يارى نمى شويد.

در تفسیر نمونه در ذیل این آیه شریفه آمده است :  اين آيه يكى از اساسيترين برنامه هاىاجتماعى وسياسى و نظامى و عقيدتى را بيان مى كند، عموممسلمانان را مخاطب ساخته و به عنوان يك وظيفه قطعى مى گويد: به كسانى كه ظلم و ستم كرده اند، تكيه نكنيد))و اعتماد و اتكاى كار شما بر اينها نباشد)) (و لا تركنوا الى الذينظلموا).
)
چرا كه اين امر سبب مى شود كه عذاب آتش ، دامانشما را بگيرد)) فتمسكم النار) ((و غير ازخدا هيچ ولى و سرپرست و ياورى نخواهيد داشت )) (و ما لكم مندون الله من اولياء.((و با اين حال واضح است كههيچكس شمارا يارى نخواهد كرد)) (ثم لا تنصرون(
بر اساس آيات قرآن و روايات معتبر اسلامي و فرمايشات معصومين عليهم السلام دشمني امت اسلامي بخصوص ايران اسلامي با آمريكا و اسرائيل يا هر دولت ظالم دیگز تاآن زماني كه آنان حقوق انساني ملتهاي مستضعف جهان را اعم مسلمان و غير مسلمان پايمال مي نمايند وخون انسانهاي بيگناه را مي ريزند و به ظلم و ستم خود درجهان ادامه می دهند و دست از اسلام ستيزي ودشمنی با مسلمین و مستضعفین جهان برنمی دارند .،  يك دستور ديني و قرآني است .دوستي باآمريكاواسرائيل خلاف صريح نصوص اسلامی است ،بنابراین اختلافات امت اسلامي ايران و ديگر مردم مسلمان جهان با آمریکا و اسرائیل تنها يك مسئله سياسي نيست بلكه ريشه اى عقيدتى عميقي دارد ،زيرا معارف دين ما دشمنى با آمريكا و اسرائيل را الزامى  كرده است.اين فرمان خدا است كه خطاب به عموم مسلمین امر مي فرمايد :وَ لا تَرْكَنُوا إِلى الَّذِينَظلَمُوا فَتَمَسكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَثُمَّ لا تُنصرُونَ.

بنا به قول تفسیر نمونه :  مفهوم (( ركون ((از ماده  ركن  بهمعنى ستون و ديواره هائى است كه ساختمان يا اشياء ديگر را بر سر پا مى دارد، و سپسبه معنى اعتماد و تكيه كردن بر چيزى به كار رفته است .
سپس می نویسد) :  گرچه مفسران معانى بسيارىبراى اين كلمه ((رکون )) در ذيل آيه آورده اند، ولى همه يا غالب آنها به يك مفهوم جامع و كلىباز مى گردد، مثلا بعضى آنرا به معنى تمايل و بعضى به معنى))همكارى(( و بعضى به معنى ))اظهار رضايت(( يا))_دوستى(( و بعضى به معنى))خير خواهى و اطاعت (( ذكر كرده اند كه همهاينها در مفهوم جامع اتكاء و اعتماد و وابستگى جمع است))

 بنا بر قول مفسران می توان چمین نتیجه گیری کرد : (شما مؤ منان هرگز به ظالمان( تمايل . همکاری .  اظهار رضایت . دوستی . خیر خواهی و اطاعت . تکیه و اعتماد پيدا نكنيد) كه آتش شما را خواهد گرفت ). یک دستور و امری است از جانب پروردگار که هر مسلمان ناگزیر است آن را مراعات نماید و تخطی از آن جایز نیست و خلاف دستور است .

امروزه در جهان ، آمريكا و اسرائيل و...ودوستانش نمونه بارز ظالمان سفاكي هستند كه خون بيگناهان را براي منافع مادي خود مي ريزند . براي از بين بردن اسلام و قرآن از هيچگونه عملي دريغ نمي كنند .عملكرد مسيحيت صهيونيستي در چند دهه اخير براي تسلط برجهان گوياي اين حقيقت است كه در برابر اسلام و مسلمين شمير را از رو بسته اند و بعد ازحادثه 11 سپتامبر كه خود برنامه ريز آن بودند  به بهانه مبارزه با تروريست و الغای اينكه مسلمانان را  تروريست اند و باید با تروریست مبارزه کرد  به  اشغال كشورهاي اسلامي افغانستان و عراق وکشتار بیگناهان و نسل كشي مسلمانان در فلسطين  نشان بارز اسلام ستيزي استكبار جهاني به رهبري آمريكا و صهیونیسم بین الملل است .

فلسفه تحريم ركون به ظالمان (بنقل از تفسیر نمونه ):  
(تكيه بر ظالم ، مفاسد و نابسامانيهاى فراوانى مى آفريند كه بطور اجمال بر هيچكس پوشيده نيست ، ولى هر قدر در اين مساله كنجكاوتر شويم به نكات تازه اى دست مى يابيم .
 - تكيه بر ظالمان باعث تقويت آنهاست و تقويت آنها باعث گسترش دامنه ظلم و فساد و تباهى جامعه ها است ، در دستورات اسلامى مى خوانيم كه انسان تا مجبور نشود (و حتى در پارهاى از اوقات مجبور هم شود) نبايد حق خود را از طريق يك قاضى ظالم و ستمگر بگيرد، چرا كه مراجعه به چنين قاضى و حكومتى براى احقاق حق مفهومش به رسميت شناختن ضمنى و تقويت او است ، و ضرر اين كار گاهى از زيانى كه به خاطر از دست دادن حق مى شود بيشتر است .
 - تكيه بر ظالمان در فرهنگ فكرى جامعه تدريجا اثر مى گذارد و زشتى ظلم و گناه را از ميان مى برد و مردم را به ستم كردن و ستمگر بودن تشويق مى نمايد.
 - اصولا تكيه و اعتماد بر ديگران كه در شكل وابستگى آشكار گردد، نتيجه اى جز بدبختى نخواهد داشت تا چه رسد به اينكه اين تكيه گاه ظالم و ستمگر باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید