حماسه عاشورای حسينی تسايت باد

سلام بر تو ای ابا عبدالله ؛ وبر ارواحی که به درگاهت فرود آمدند ؛ از جانب من سلام الهی همواره نثارت باد ؛ تا آنگاه که من وجود دارم ؛ و شب وروز باقی است < و خداوند اين زيارت را آخرين زيارت من از شما قرار ندهد .

سلام بر حسين و سلام بر علی بن الحسين و سلام بر فرزندان حسين و سلام بر ياران حسين .

ای حسين ای وارث همه انبياء ؛ ای حسين ای وارث غدير .

ای حسين ای دردانه زهرای مرضيه و علی تو در دشت عرفات چه خواندی که سنگهای جبل الرحمه هنوز از گريه ات نالانند ؛ عشق را از تو بايد آموخت و مناجات و صميميت را ... و عبوديت را و خدا را هم بايد از دعای عرفه ات شناخت .

ای حسين چه گفتی ؛ چه خواندی ؛ که هنوز تب عرفانت در پهنه اين دشت محسوس است ؛ پهندشت عرفات وادی معرفت است < وادی شور و شعور ؛ دشت عرفات از نام تو عرفان دارد و فضای آن از ياد تو عطر آگين است .

اماما از نهضت عاشورايت چه بگوئيم که بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال هنوز تازه و نه تنها

قلوب شيعانت بلکه ازقلوب همه آزادگان در غم مصائبت خون می چکد و ديدگانشان پر از اشک است .

ای عزيز زهرا تو برای خدای و حفظ قرآن و پيام بعثت جدت و برای احيای امر به معروف و نهی از منکر و بر پائی نماز با خدا معامله کردی .

اماما هر سال در آستانه ماه محرم ؛ ماه شهادتت ؛ شيعيان منتظرظهور دولت فرزندت امام مهدی عج با بر پائی مجالس سوگواری حماسه نهضت عاشورايت را پاس می دارند . ايام شهادتت و شهادت ياران با وفايت را در عصر تاريکی غيبت به فرزندت امام مهدی عج و همه سيعيان ؛ بيدارگران اقاليم قبله ؛ امت اسلامی ايران و مقام معظم رهيری و همه پاسداران حريم امامت و ولايت تسليت عرض می نمايم و از درگاه قادر منان عاجزانه منسئلت می نماييم که به حق خون پاک همه شهيدان راه حق و فضيلت با ظهور فرزندت و حکومت جهانيش چشمنان منتظران روشن نمايد .     

/ 0 نظر / 2 بازدید