تقدیم به نگاهبانان حماسه انتظار

جمعه  روز انتظار نگاهبانان حماسه انتظار است و چشمان خسته از انتظار منتظران بر دروازه سحر نام زیبای موعود جهانی امام مهدی (عج) جستجو می کنند ، شاید که این جمعه بیاید ، از قلم شیوای دلداده ظهور ش ، تحت عنوان : وضوي شهادت گرفته ايد شما نگاهبانان حماسه انتظار ؟   استفاده کرده و عرضه می داریم خدایا اجازه اش . فرما اللهم عجل لولیک الفرج والنصر  

 ..و اينك به ارمغان ، در اين مسير ، هرچه گل داغ هرسنبل سپيده اميد هرجا كه ديده ام ، با داس هر كلام (بهر تو چيده ام ( موسوي گرما رودي : من شعر شيعي ام) : و تو اي مظلوم تاريخ > اي پيشواي محرومان ، اي حامي زحمتكشان ، اي انقلابگر پيروز . اي سرو افراخته در دشتهاي خاموش ، اي قامت رعناي عدالت ، اي داد رس مظلومان ، اي فجر اميد ، اي فرياد آزادي . فردا كه دستهامان مي رود تا پنجره هاي شرق را بگشايد ، اميدهامان اينست كه اين بار آفتابي ديگر بتابد ، آفتابي كه بر ملك تو مي تابد ... اي آفتاب ظهور ، ظهور پيروز، پيروزي عدالت ، عدالت و اميد اميد مستضعفان ، مستضعفان پيروز . امشب كه مي خوابيم : شايد آخرين شب هجران باشد ، هجران مشتاقان ، مشتاقان محروم ، محرومان تاريخ ، تاريخ امپراطوران نه ، تاريخ محرومان . براي فرزندانمان حماسه خواهيم سرود ، به آنها خواهيم گفت ما باغبانان كه عمري چشم بر راه گذاشته ايم ، تا تو بيائي و با مژگان ديدگانمان فرش راهت را جارو كنيم ، نشستيم و تو نيامدي . به آنها خواهيم گفت كه لاله هاي انتظار را در قلب هايشان هر روز آبياري كنند مبادا اين گلها از طراوت بيفتد . به انها خواهيم گفت ، وقتي امامتان آمد ، اين لاله ها را چيده با روباني سرخ كه نشانه اعتراضتان بر هرچه ستم و ستمگران بوده بپيچيد و به حضورش ببريد . بگوئيد : اين بود كه در خانه داشتيم متاعي است اندك .... بدانيد او مي پذيرد ، آخر او خيلي رئوف است ، او لاله هاي شما را مي پذيرد ، مگر برايتان نگفتم فرزندانم كه او وارث كريمان تاريخ است و امام قلب تاريخ است . راستي فرزندانم يادتان نرود كه به امامتان بگوئيد ، پدرانمان در فراغت خيلي افسرده شدند ، عاقبت پروانه صفت پرو بالشان را بدست شعله هاي شمع دادند و در هجران تو سوختند . نه اينكه از پاي نشستند ، نه ، حركت فلسفه تشيع است ، شيعه يعني پپرو امامان معصوم ، اماماني كه همه خونشان را در راه عقيده شان دادند يعني شهيد شدند . سلام ما را به او برسانيد . يكبار در چشمان پرفروغش خيره شويد و بجاي `پررتان بگوئيد : السلام عليك يا بقيه الله . (ادامه در قسمت دوم آخرین قسمت )

سلام ما را به او برسانيد . يكبار در چشمان پرفروغش خيره شويد و بجاي پدرتان بگوئيد : السلام عليك يا بقيه الله .

و اگر شما فرزندان ، نيز به پايان زندگي رسيديد و او نيامد بفرزندانتان بگوئيد كه آنهاهم لاله هاي انتظاررا در قلبهايشان آبياري كنند و ... همين ها كه گفتيم به آنها هم بگوئيد و به آنها بگوئيد كه به فرزندانشان .....

اما نه ، خدايا چه ميگويم ، نه آنقدر دير ، نه ... شايد كه فردا ندايت را سردهي : جاء الحق ...

وه كه چه طنين پيروزمندانه اي دارد ، گوئي كه اكنون مي شنوم  اي امام ...

اگر ما مظلومان طعم مظلوميت را چشيديم ، خوب مي فهميم كه تو از همه مظلوم تري زيرا كه با نگاه پرنوذت كه به شعاع همه جهان است ، هر جا را مي بيني و از هر ظلمي آگاهي ، ظلم ها را كه ديدي ، درياي قلب رؤفت طوفاني مي شود .اما سخني نمي تواني گفت ، غير از آنكه نظاره گر باشي ، آخر هنوز اجازه ظهورت نيامده است ...

اينست كه تو را خطاب كردم اي مظلوم تاريخ .

اي صاحب دعوت محمدي (ص) اي وارث صو لت حيدري ، اي وارث حلم حسني اي وارث شجاعت حسيني ، اي وارث عبادت سجادي . اي وارث هيبت عسكري

بما گفته اند كه ، جمعه ها كه سر مي رسد ، دامن ÷پرده كعبه را چنگ مي زني و ظهورت را ميطلبي : (( خدايا اجازتم ده )) ....خدايا اجازه اش فرما ، آخر جهان در تب و تاب است ، همه جا مي جوشد ، همه مي خروشند ...

هر صبح در زيارت وارث ، بر وارث انبيا و اوليا ، حسين عليه السلام درود مي فرستيم و مصيبت شهادت او را بر تو فرزندش تسليت مي گوئيم يادمان نمي رود كه بگوئيم درود بر تو اي وارث حسين ...

--

يادمان نمي رود كه بگوئيم درود بر تو اي وارث حسين ...

و نيز همان وقت كه دست هامان را آماده مي كنيم تا با تو ((عهد )) بنديم ، تجديد بيعت كنيم ، مي گوئيم : اي مهدي ، اي امام ، امروز و هر روز ، آماده ، جان بر كف ، با عهدي تازه با گره اي محكم ، نه گسستني كه استوار ...

اگر مرگ  بين ما فاصله اندازد از خدا بخواه كه در قيام ÷پرشكوهت ما را از قبرهايمان بيرون آورد و حال آنكه شمشيرهامان آخته ، نيزه هامان افراشته ، كفن هامان بر تن ، برزبانمان لبيك .

نيز ميگوئيم : خداوندا با ظهورش ÷یپيامبرت را خشنود كن ، در ظهورش تعجيل نما ،  ما آن را دور نمي بينيم اگر دشمن دور مي پندارد ، نزديك است ، قيام نزديك است .

اين حماسه نگاهبانان است ، بر برج نگاهباني خويش ، به شعاع عمرشان به محدوده ديدباني شان ، يعني كه در طول غيبت پيوسته  پاسدار ، پيوسته بيدار ، هميشه هشيار .

مبارزاني سخت پركوش ، با تقوا تسخير نا پذير .

در سنگر مرجعيت ، در مقام تحقيق ، با شمشير قلم ،با خنجر زبان ، با سلاح صبر _ يعني مقاومت _ چه به عنوان پيشوا ، چه در مقام مسلماني عادي ، همه جا ، همه كس با ويژگي هاي انتظار ، پاسدار و مبارز ، همه دست بدست ، فرهنگ اصيل اسلام را به نسل ها سپردند و اينگونه به ما رسيده و ما به ديگران .

همگي راغب دولت كريمانه مهدي ، كه اسلام را عزت و بزرگي بخشد و نفاق و كفر را فرو آورده و نابود كند .

در دستي شكوه به خدا از دردها از مصيبت ها .

گله و شكوه از فقدان پيامبر ، غيبت رهبر ، زيادي دشمن ، كمي ياور .و در دستي ديگر ايمان و انتظار ، تقوا و مرزباني ، پاسداري و نگاهباني .

*****

پس حماسه ها را بسرائيد اي حماسه گران ، اي نگاهبانان ، اي منتظران . در شيپورهاي آماده باش خويش فرياد العجل يا صاحب الزمان را حتي بگوش دورترين ستاره ها هم برسانيد ، آخر آنها هم منتظرند ، تكوين در انتظار است ، تشريع مترصد است ، جهان چشم به راه است .

حماسه سر دهيد كه او مي آيد ، او بايد بيايد ، اين وعده خداست پس اينك ، اسب ها را زين كنيد سلاحها را آماده كنيد ، چكمه ها را بپوشيد ،  دست ها را بالا زنيد ، آماده باشيد ، شايد كه تا لحظاتي چند او شما را بخواند > او بيايد ، او به پيش و شما به دنبال ...

راستي آيا وضوي شهادت گرفته ايد ؟  عطر زده ايد ؟ لاله هايتان را آورده ايد؟

(نقل از كتاب ذهنيت مستشرقين و اصالت مهدويت از حسين منتظر) .

/ 0 نظر / 2 بازدید