تبريك هفته بسيج

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ايها الذين آمنو خذوا حذركم فانفروا ثبات اوانفروا جميعا ( سوره نساء آيه ۷۱)

ای كسانی كه ايمان آورده ايد (ای مسلمانان )آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ كنيد . در دسته های متعدديا بصورت واحد ـ طبق شرايط موجود روز ـ

هفته بسيج بر همه بسيجيان كه به اين آيه از قرآن عمل نموده اندو عمل خواهند كرد تبريك ميگويم       محمودی

/ 0 نظر / 2 بازدید