خلق حماسه ملی در فجر انقلاب اسلامی ايران

حضور چشمگیر ملت ایران اسلامی (عاشقان ایران اسلامی ) در راهپیمائی ۲۲ بهمن ۱۳۸۵ پیام ملتی بپا خواسته ای است که تحت هیچ شرایطی تسلیم خواسته های دشمنان نمی شود . انرژی هسته ای صلح آمیز حقی طبیعی همه ملتها است .نه آمریکا و نه اروپا و نه هیچ کشوری دیگر را توان آن نیست که جلو فناوری هسته ای که تجلی اراده ملتی بزرگ و آزاده است بگیرد .در این راپیمائی با شکوه عاشقان ایران اسلامی تعرض دولت غاصب و ددمنش اسرائیل به مسجد الاقصی را محکوم نموده و  یاری خلقهای مستضعف جهان بخصوص ملتهای اسلامی از ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران است . نه سازش نه تسلیم شعار آزادمردان عاشورائی است .مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس . 

/ 0 نظر / 4 بازدید