درآمدی بر :علل دشمنی و تقابل آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی ایران

درآمدی بر :

علل دشمنی و تقابل

آمریکا و غرب

(صهیونیسم بین الملل )

با جمهوری اسلامی ایران

گردآوری از :

جلیل محمودی

مرودشت تیرماه 1394

 

به نام خداوند متعال

1400سال بعد از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری رسول لله  حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه وآله در مدینه منوره ، رهبر کبیرانقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با توجه قرآن واسلام ناب محمدی (ص) و با بهره گیری از آموزه های دینی ، قرآن و سنت سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام ، انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران را در بهمن ماه سال 1357 به پیروزی رسانید . این پیروزی در حقیقت پیروزی اسلام ناب محمدی بر اسلام آمریکائی و شاهنشاهی ایران بود.

از آن تاریخ تقابل قدرتهای غربی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل با قصد براندازی ،  با جمهوری اسلامی ایران اغاز گردید . وقتی که اسلام ناب محمدی با پذیرش حاکمیت الله  و کتاب قانون (قرآن) نازل شده از سوی خدا (اصل دوم قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی که از اصل دوم اخذ شده ) ،  با محتوای  ظلم ستیزی و عدالت پروری و کرامت انسانها و ... به جمهوری اسلامی تبدیل میشود ، تقابل استکبار جهانی با خوی استکباری، سلطه گری و غارتگری­اش  با جمهوری اسلامی ایران اجتناب ناپذیر می­شود .سازش بین جمهوری اسلامی و آمریکا به علت اختلاف ما هوی غیرممکن می­گردد ، مگر اینکه یکی از دو طرف تغییر ماهیت دهد ؛ که این موضوع هم از طرف جمهوری اسلامی ایران منتفی است .

براساس آخرین آمارها بیش از 1000(هزار)  مرکز وکانون تصمیم ساز در آمریکا وجود دارد که برای تسلط و سیطره بر  ملت­های محتلف جهان بر نامه­ریزی می­کنند و برنامه­های مصوب خود را توسط دولت آمریکا چه از جنس دمکرات، چه از جنس جمهوری خواه  پیاده و اجرا می­کنند .

تمامی استراتژیست­ها، کانون­های تصمیم­ساز آمریکائی و سیاستمداران غربی همپیمان با آمریکا و صهیونیسم بین­الملل در اینکه تفکر امام خمینی و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلام ایران (اسلام ناب محمدی (ص) یا به عبارتی دیگر تفکر وِلائی و باور به ولایت فقیه تهدیدی است برای اهداف آمریکا در تسلط بر منابع ملتها در جهان کنونی . در این خصوص هیچ اختلافی بین گروه­های آمریکا نیست  ولی در اینکه ریشه تهدید کجا است، نظریه­هائی دارد که در نوع راهبردها و گزینه­های مقابله با این تهدید اهمیت دارد.

در آمریکائی با طرح این سوال که ریشه­ها ی تهدید در ایران اسلامی کجاست ؟ چهار نظریه مطرح است:

نظریه اول: گروهی در آمریکا در پاسخ به سوال فوق ، ریشه تهدید  را در ذات و ماهیت انقلاب اسلامی است می­دانند .

نظریه دوم: گروهی دیگر ریشه تهدید را در رفتارهای جمهوری اسلامی ایران می­دانند .

نظریه سوم: گروهی ریشه تهدید را مربوط به نخبگان و مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی است ایران می دانند .

نظریه چهارم: گروه دیگر ریشه تهدید را مربوط به بخشی از حاکمیت و نهادهای اداری و سیاسی است در نظام جمهوری اسلامی می­دانند ..

آمریکا از بعد از تشکیل جمهوری اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی­اش تا کنون 5 گزینه را برای براندازی جمهوری اسلامی روی میزگذاشته است :

 1- تعاملگرایی(رهیافتدیپلماتیکوسازش)باهدفبراندازی. 2- تقابلگرایی( اقدامنظامی)باهدفبراندازی . 3- بهره­گیریازقدرتهوشمند (کاربرداقتضاییوتوامهمهمولفه­هایقدرت) باهدفبراندازی4-  بازدارندگی با هدف براندازی. 5- فروپاشی از درون (جنگ نرم) .

گزینه تقابل­گرائی (اقدام نظامی مستفیم ) انجام این گزینه آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی  ایران ،  به علت توان نظامی بالا ، قدرت علمی ، انسجام ملی و وجود رهبری در جمهوری اسلامی برای آمریکا به دلائل مختلف که بطور مختصر به آن اشاره می­شود ، مقدور نیست .

 -آمریکا برای حمله نظامی به ایران نمی­تواند اجماع کشورهای اروپائی و غیراروپائی را تحصیل کند . حتی قادر نیست افکار عمومی مردم آمریکا  را نیز برای جنگ با ایران جلب نماید . 

- از نظر اقتصادی امریکا نمی­تواند بار هزینه بالای جنگ با ایران را تحمل کند.

- امریکا بخوبی می­داند چنانچه با ایران وارد جنگ شود باید از منابع منافع خود در منطقه چشم پوشی کند و همچنین بخوبی دریافته است که ممکن است آغاز کننده جنگ باشد ولی تمام کننده جنگ نیست. منابع نفت و گاز و اسرائیل و... در منطقه ، پاشنه آشیل آمریکا در منطقه است. حتی تاسیسات حیاتی آمریکا در قلب ایالات متحده  نیز پاشنه آشیل آمریکا است که نمی­تواند مصون از تبعات جنگ باشد .

- آمریکا بخوبی دریافته است که تاثیرات مثبت انقلاب اسلامی در منطقه پیرامونی­اش به ویژه منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که سبب نوعی نگاه مثبت عمومی به نظام جمهوری اسلامی در میان ملتها شده ، ایران اسلامی را به عنوان  یک نظام مستقل و استکبار ستیز  بشناسند و این نوع نگاه نیز در بین مردم آمریکا و اروپا و ... دیده می­شود .

 -آمریکا می­داند با شروع جنگ با ایران اسلامی باید غرب از 68در صد ذخایر انرژی نفت و گاز جهان در منطقه خلیج همیشه فارس از تنگه هرمز چشم پوشی کند .  (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل... )       

تلاش دشمن روی گزینه­های مذاکره(رهیافت دیپلماتیک ) وفروپاشی ازدرون (تهاجم فرهنگی)با هدف براندازی و تغییر نظام سیاسی دنبال می­شود . این رویکرد، هم ارزان قیمت است و هم توسط پادوهای داخلی و شرکای تجاری آمریکا در اروپا و منطقه توسط امواج رادیوئی و تلویزیونی و ودیگر رسانه­های الکترونیکی پشتیبانی می­گردد . چندین سال است گزینه تهاجم فرهنگی  در فضای رسانه­های شنیداری و دیداری شتاب بیشتری گرفته و توسط پادوهای دشمن در داخل، روشنفکران غربزده، بهائیان و دیگر عوامل ضد انقلاب با گرایش­های مختلف ، روزنامه­های زرد داخلی ،  طرفداران اصحاب فتنه 88 ، سلطنت طلبان و منافقان و ... انجام می­گردد . با تجربه­ای که دشمن کسب کرده به این نتیجه رسیده که گزینه جنگ مستقیم با ایران ، ملت ایران را متحدتر می­کند؛  فشارهای سیاسی و تحریم­های اقتصادی ، ایران راه برون رفت از آن را پیدا می­کند؛ پس بهترین گزینه­ها، رهیافت دیپلماتیک (مذاکره وسازش )، هجوم فرهنگی و استحاله از درون است زیرا که جمهوری اسلامی ایران یک نظام فرهنگی دینی است و ریشه در اعتقادات قلبی و فطرت مردم دارد. بر این اساس است که استکبار جهانی مصمم شده ، ملت ایران را از فرهنگ دینی اسلامی  و ملی تهی کند و هویت او را بگیرد. اگردشمن خدای ناکرده به این هدف شوم خود برسد به اهداف سیاسی و اقتصادی مورد نظر خود رسیده است .                                                      ص 2

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیانات خود مکرر اهداف دشمن را در شبیخون فرهنگی تذکر داده­اند و تنها راه برون رفت از گزینه تهاجم فرهنگی دشمن، توجه و عمل به رهنمودهای حضرت ایشان است .

آمریکا­ و شرکای اروپائی­اش ضمن گرم نگاهداشتن تنور تهاجم فرهنگی یا بهتر بگوئیم شبیخون فرهنگی برای فروپاشی نظام اسلامی از درون، گزینه مذاکره و رهیافت دیپلماتیک را که ترکیبی از مصالحه و معامله است با اهداف ذیل دنیال می کند :

-با هدف ترغیب ایران به همکاری با غرب به منظور پیشبرد اهداف  غرب.

-ایجاد رابطه ای که بر مبنای منافع مشترک شکل بگیرد، نه نقاط تضاد.

- پیوند مجدد رابطه قطع شده با جمهوری اسلامی با بازگشائی سفارت آمریکا در تهران. (آمریکا با شوروی تضاد ایدوئولوژیک داشت لکن روابط دیپلماتیک خود را با مسکو قطع نکرد و سود برد.)

- منافع بسیاری در برقراری رابطه وجود دارد که عبارتست از: بهره­برداری از منابع عظیم نفت و گاز ایران،

موقعیت ژئو استراتژیک، ایران همکاری دو طرف در صلح خاورمیانه ، کنترل برنامه هسته­ای ایران .

طرفداران این گروه از سیاست گفت­و­گوی دولت با دولت حمایت می­کند و معتقدند که گفت­وگو به نفع آمریکا است و ایران در درازمدت به یک دولت معتدل تبدیل می شود و در مسائل منطقه­ای به همکاری می­پردازد.

آمریکائی­های پذیرفته اند که درچارچوب هدف تغییر رفتار ایران ترجیحا  باید  از بسته­های تشویقی استفاده نمایند  تا جائی که بسته­های تشویقی موجب لیبرالیزه شدن هرچه بیشتر فضای داخلی ایران شود.

با توجه به اهداف آمریکائی­ها از تن دادن به مذاکرات دیپلماتیک  در دولت دهم و یازدهم که با تلاش تیم­های مذاکره­کننده بخصوص در طول این دو سال و دو ماه اخیر که با تشکیل جلسات مکرر و مستمر و خستگی­ناپذیر نیم هسته­ای اعم از تیم فنی هسته­ای و وزیر امور خارجه و معاونین محترم ایشان با حمایت بی دریغ و همه جانبه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه­ای (مد ظله العالی) و ملت بزرگ، فهیم و صبور ایران اسلامی و قوای سه گانه در ژنو، لوزان، مقر سازمان ملل و وین بر گزار گردید و منتج به  پیش­نویس توافقنامه جامع گردید تا در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد و در صورت تصویب به عنوان توافقنامه جامع به مرحله اجرا درآید، توجه به این نکته ضروری است که رژیم سیاسی  حاکم در ایالات متحده آمریکا که  مصداق استکبار جهانی است با اهداف از پیش تعیین شده که در این مقاله مختصراً به آن اشاره شد ، اشتیاق فراوانی به مذاکره با ایران اسلامی داشته است  وبعد از قطع رابطه با ایران در مقاطع مختلف و موارد متعددی با گسیل داشتن واسطه ، نماینده ویژه و با نوشتن نامه به مسئولین جمهوری اسلامی تقاضای مذاکره داشته، اکنون که در مذاکرات هسته­ای به قول ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی، طرفهای مذاکره به نتیجه برد - برد ، دست یافته­اند، ایالات متحده آمریکا  زمینه را برای ورود به ایران  وبازگشائی  سفارتخانه خود مناسب می­بیند؛  همانطور که انگلستان آماده بازگشائی سفارتخانه­اش در ایران  است .

با یک حساب سرانگشتی آمریکا نیاز دارد که برای ورود به ایران چهره خود را موجه نماید. چرا که  سردمداران سیاسی ایالات متحده آمریکا و دولت انگلستان و اسرائیلی­ها  منفورترین چهره­های استکباری بین مردم جهان بویژه نزد مردم ایران است .    ص 3

البته آمریکا با توجه به تهاجم فرهنگی که با همکاری شرکای خود  بر علیه جمهوری اسلامی ایران به منظور فروپاشی نظام اسلامی ایران از درون، داشته و دارد، برای بازسازی چهره خود در طول این مدت برنامه­ریزی کرده و در داخل ایران  نیز از افراد و جریان­هائی که در میان بعضی اقشار وجود دارند و با گفتمان انقلاب اسلامی چالش دارند، استفاده کرده و می­کند. (گفتمان انقلاب اسلامی نشات گرفته از قران و سنت است ).

در گفتمان انقلاب اسلامی یا به عبارتی دیگر در اندیشه سیاسی  امام خمینی (قدس سره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، تشکیل یک جامعه دینی که با هدف اجرا و پیاده کردن دستورات و قوانین دین مبین اسلام در اداره امور مردم است و دریافت آن از قرآن و سنت پیامبر(صلی الله علیه واله) و ائمه معصومین (علیهم­السلام)  در عصر غیبت امام معصوم (علیه­السلام) با پذیرش مردم مسلمان دین مدار و حمایت بی دریغ آن­ها و با ایفای نقش ولائی می­باشد، رهبری ولی فقیه جامع شرایط در هدایت و رهبری جامعه به عنوان نایب امام معصوم (علیه­السلام) با ترکیب مردم و آموزه­های اسلامی،  تحقق پذیر است و امروز در ایران اسلامی نظام جمهوری اسلامی در مسیر رسیدن به یک جامع دینی گام بر می دارد.

مردم ایران با شناخت اندیشه سیاسی حضرت امام راحل در طول دوران مبارزه با طاغوت و در ادامه مبارزه با استکبار جهانی  گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه­ای (مدظله)، شعار -استقلال ،  آزادی، جمهوری اسلامی- را فراموش نکرده، بلکه با اراده­ای محکم­تر و مصمم­تر ، در راه­پیمائی­های مختلف و در سطح جهانی درمیادین ورزشی با طنین صدای سرود ملی جمهموری اسلامی  شعار  استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بدست آمده را که حاصل خون شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی است بگوش جهانیان می­رسانند و بیداری اسلامی در منطقه و نفوذ انقلاب اسلامی در میان توده ملل مختلف حاصل این پیام است .

مقام معظم رهبری یکی از شاخصه­های مکتب سیاسی امام خمینی (ره) را این نوع مردم­سالاری دینی معرفی می­نماید: "مردم­سالاری در مکتب سیاسی امام بزرگوار ما مردم­سالاری حقیقی است مثل مردم­سالاری آمریکائی و امثال آن، شعار و فریب و اغواگریِ اذهان مردم نیست. مردم با رای خود، با اراده خود، با خواست خود و با ایمان خود راه را انتخاب می کنند".

در جامعه ایران جریان­هایی وجودارند که با گفتمان انقلاب اسلامی  همسوئی ندارند و بعضا آشکار و پنهان در مسیر تحقق این گفتمان نیز گام بر نمی دارند:

- جریانی که نقش مردم را در حاکمیت نمی پذیرند وبه مردم­سالاری دینی نمی­رسند .

- جریانی که اعتقادی به نقش دین و حاکمیت خدا در اداره جامعه ندارند .

- جریانی که وابستگی زیادی به لیبرال دمکراسی غربی دارند و آن را بر مردم­سالاری دینی ترجیح می­دهند، بعضا در جهت  اشاعه لیبرال دمکراسی غربی با گفتمان انقلاب اسلامی اصطکاک هم دارند .

امریکا از بعضی افراد و جریان­هائی که با گفتمان انقلاب اسلامی همسوئی ندارند در تهاجم فرهنگی و فروپاشی نظام از درون استفاده می­کند .               ص 4

اگر دقتی در بیانات مقام معظم رهبری بنمائیم به اهمیت این موضوع بیشتر  پی خواهیم برد.

مقام معظم رهبری  فرمودند: « برخی افراد تلاش دارند با بزک کردن چهره امریکا، زشتی­ها و خشونت­ها و وحشت آفرینی­ها را از این چهره بزدایند و دولت امریکا را دولتی علاقمند به مردم ایران و انسان­دوست معرفی کنند، اما تلاش این افراد به نتیجه نخواهد رسید.»

در سالروز رحلت حضرت امام  راحل (قدس سره )، مقام معظم رهبری  در موضوع تحریف  حضرت مطالبی فرمودند.

 اقدام به  تحریف شخصیت حضرت امام خمینی (علیه السلام ) نیز در جهت زمینه­سازی  تطهیر چهره زشت آمریکا است .  برای بزک کردن چهره منفور آمریکا  پادوهای دشمنان انقلاب اسلامی و امام راحل،

علاوه بر تحریف امام و سلیقه­ای و بد معرفی کردن چهره حضرت امام خمینی (ره)، تبلیغات سوئی را بر علیه بعضی از ارکان نظام مثل شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشکیک در ولایت فقیه در بعضی رسانه­های زرد و دیگر فضاهای رسانه­ای وامواج تلویزیونی دیده می­شود که شرح و اشاره به آن در این مقاله نمی گنجد.  

هدف پادو های بی مزد و مواجب و بعضا با مزد و مواجب از تحریف شخصیت حضرت امام راحل و بزک کردن چهره منفور آمریکا و انگلیس این است که جای پائی برای بازگشت استکبار و شیطان بزرگ آماده نمایند هنوزمرکب پیش نویس توافنامه هسته ای خشک نشده و چیزی نگذشته که نخست وزیر پیر استعمار با تماس تلفنی خود خواستار باز گشائی سفارتخانه یا بهتر بگوئیم لانه فتنه سال 1388 شد. بعضی از لیبرالیست­های وطنی که بعضا خود را مسلمان لیبرال می­دانند ، با ذوق زدگی تمام  از پیش­نویس توافقنامه هسته­ای که در پایان مذاکرات هسته­ای تهیه شد است (هنوز چیزی نشده دو رئیس جمهور  ایران و آمریکا  از آن برداشتی 180در جه متفاوت دارند ) به عنوان فتح الفتوح و آغاز عصر ایرانی ، کلید چرخید و ایران خندید و تدبیر و ...  بدون توجه به سرانجام این پیشتویس ( که باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و بعد از اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت ملی کشورمان تصویب و سر انجام با تائید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برسد تا توافق گردد) نیز در جهت تبلیعات سیاسی و انتخابات آینده استفاده نموده و می­نمایند؛ کما اینکه بعد از پیش­نویس توافقنامه و هیاهوهای تبلیغاتی، بعضی از جریان­های سیاسی  بزعم  خود  زمینه را برای  فتح الفتوحی دیگر که فتح کرسی­های  مجلس شورای اسلامی است، آماده دیده اند و چون مهمترین نقش را در دولت دارند به دنبال تغمیم الگوی سال 92 به 94 هستند ولیدری از این گروه  فرمودند که اصول گرایان  باید مجلس را ترک نمایند.     

عاشقان ایران اسلامی هم­دل و هم­زبان با دولت محترم جمهوری اسلامی ، ضمن ارج نهادن به تلاش دانشمندان هسته­ای و وفاداری به خون شهیدان دانش هسته­ای و شهیدان انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس و قدردانی از زحمات  تمامی عزیزانی که با تلاش شبانه­روزی، دانش علوم و فنون نظامی ایران را ارتقا بخشیدند تا دشمن از انتخاب گزینه نظامی در تقابل با ایران مایوس شد و به مذاکره تن داد؛و همینطور قدردانی از تلاش­های دانشمندان جوان کشور که در عرصه­های مختلف علمی موجبات سرفرازی ایران اسلامی را فراهم کردند و همچنین از صبر و تحمل سربازان عرصه اقتصادی کشور که علی­رغم این تحریم­ها در سنگر تولید مقاومت کردند و زمینه­ای را فراهم کردند که آمریکا و اروپا را پای میز مذاکره آوردند و قدرت دیپلماسی کشور را بالابردند و با احترام و قدردانی از سربازان جبهه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در طول 12 سال مذاکره، چه آن عزیزانی که در دولت­های قبلی و چه این عزیزانی که در دولت یازدهم بطور مستمر در مذاکرات شرکت کردند، هیچ­گاه از کید و مکر دشمنان انقلاب و ملت ایران بخصوص آمریکا این شیطان بزرگ و پیر استعمار مکار انگلیس و دیگر شیطانک ها و عوامل پادو آنها در داخل ،غاقل نخواهند شد.

 چرا که خداوند در قرآن مجید چنین فرمان داده ست :

بسم الله الرحم الرحیم   یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَکُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِیعًا «سوره نساءآیه 71 »

ای کسانی­که ایمان آورده­اید(ای مسلمانان ) هوشیاری و مراقبت خود را در برابر دشمن حفظ کنید و در دسته­های متعدد یا بصورت واحد ( طبق شرایط موجود روز ) به سوی دشمن حرکت نمائید تا از ناحیه دشمن لطمه­ای به جامعه دینی شما نرسد .

با عنایت به آموزه­های دینی که در محضر حضرت امام راحل، خمینی کبیر (رحمت الله علیه) در مبارزه با استکبار  آموخته­اند و با غیرت ملی ایرانی اسلامی ، و گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی  حضرت آیت الله العظمی امام خامنه­ای (مدظله) از کشور و آرمان­های  انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد و با حضور در تمامی صحنه­ها و با چشمانی باز با رصد اعمال دشمنان داخلی و خارجی و پادوهای آنان با عمل به  وصیت امام راحلمان که درود خدا براو باد، از ارزش­های دینی و انقلاب اسلامی  و دست آوردهای آن با خون خود دفاع می­نمائیم سرنوشت  انقلاب و ایران را به نا محرمان لیبرال و وابسته به غرب نخواهیم داد . انشاء الله .

 جلیل محمودی  مرودشت تیرماه 1394

تلفن همراه 09177016227 و 43226630 (071)

 

 

 

 

 

 

ص 6

توافقنامه هسته ای

چه امضا شود  و چه نشود

 مبارزه با استکبار ادامه دارد

چرا که :

مبارزه با استکبار یک آموزه قرآنی است

که تا تشکیل دولت جهانی اسلام

به رهبری : حضرت

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

 و استقرار حاکمیت الله

ادامه دارد    

/ 0 نظر / 18 بازدید