آمریکا به بن بست رسیده است و دیوانه وار دست به کارهای احمقانه می زند !

حمله ناجوانمردانه قداره بندان آمریکائی از طریق هوا و زمینی به کنسولگری ایران اسلامی در بخش کرد نشین عراق اسلامی نشان از افول قدرت پوشالی رئیس جمهور آمریکا ((بوش)) و اذنابش در جهان دارد . آمریکا و صهیونیسم بین الملل می داند که در برابرقدرت و نفوذ معنوی ایران اسلامی به بن بست رسیده است زیرا هیچکدام از طرفنده هایش بر علیه ایران اسلامی نتجه ای جز رسوایی برای دولتمردان آمریکایی نداشته است . حمله هوایی و زمینی سربازان تا بن دندان مسلح آمریکا به کنسولگری ایران اسلامی آزاده و اسیر کردن ۳۰نفر غیر نظامی و تخریب و انفجار ساختمانها  نشانه قدرت نیست بلکه نشان ضعف دولت آمریکا و دولت های غربی در برابر جمهوری اسلامی ایران است . عاشقان ایران اسلامی این حمله دد منشانه آمریکا را که اولین و آخرین عملیات ایزائی بر علیه قدرت امت اسلامی ایران نیست محکوم نموده و به جهانیان اعلام می کنند که  آمریکا  از عاشقان ایران اسلامی سیلی خورده ای و عصبانی است از این عصبانیت باید بمیرد .امت ایران اسلامی هیچگاه از اینگونه وحشی گری آمریکائی ها  خسته نمیشود و تا به زانو در آوردن و به خواری کشیدن دولتمردان آمریکائی و صهیونیسم بین الملل از پای نمی نشیند و آمریکا تاوان این وحشی گری خویش را به زودی خواهد پرداخت که العاقبه للمتقین . مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر نوکران آمریکا

/ 0 نظر / 2 بازدید