تبريك

پيروزي درخشان جنود الرحمن نيروهاي مقاومت اسلامي لبنان حزب الله فرزندان روح الله به رهبري و فرماندهي سيد حسن روح الله و مردم لبنان بر جنود شيطان اسرائيل آن غاصب نا مشروع با تائيدات آمريكا و انگليس و دولتهاي اروپائي بر همه آزادگان جهان و عدالتخواهان مسلمين جهان مبارك باد  

/ 0 نظر / 2 بازدید