عاشورای حسينی

((عاشورا)) واژه اى است خاطره انگيز كه پيوسته ، فداكارى ، شجاعت ، جوانمردى ، ايستادگى در برابر بيدادگرى ، پيروى از رهبر اسلامى و حمايت از دين را به همراه دارد.. ((عاشورا)) نشانگر حركت آغاز شده از سوى آدم (عليه السلام ) است كه وارث او پرچمداريش را به عهده گرفته و در راه آن ، جان باخته است .((عاشورا)) آيينه تمام نماى فرياد ((هيهات منا الذلة )) امام حسين (عليه السلام )است كه هيچ سنگى توان شكستن آن را ندارد. ((عاشورا)) خورشيد فروزانى است كه ابرهاى تيره و تار ستم ، هرگز توان پنهان ساختن آن را ندارند. عاشورا نه يك حادثه بلكه  يك فرهنگ است; فرهنگى برخاسته از متن اسلام ناب كه نقش حياتى را در استحكام ريشه ها، رويش شاخه ها و رشد بار و برهاى آن ايفا كرده است. عاشورا هيچ گاه در محدوده زمان و جغرافياى خاصى محصور نمانده است، بلكه همواره الهام بخش تشيّع در راستاى حركت ها، جنبش ها و قيام هاى راستين شيعه ـ بل بسيارى از نهضتهاى ديگر ـ در برابر كانون هاى ظلم و كفر و نفاق بوده است. شيعيان و روحانيت شيعه همواره براى حراست از كيان فرهنگ عاشورا، نه فقط آن را در طول اعصار متمادى بازگو كرده است، بلكه حتى به بازسازى آن و پاسدارى از ارزش هاى ناشى از آن پرداخته است. بازسازى مضامين و مفاهيم بلند فرهنگ عاشورا در هر عصر و زمانى به فراخور حال آن زمان، تأثير بسيار شگرف و سازنده اى در راه پيشبرد اهداف مقدسى همچون نشر معارف و فرهنگ اسلام ناب، بر جاى نهاده است. تاريخ شيعه گواه صادق و روشنى از اين بازسازىها است. كلام آخر اينكه : ((عاشورا))، پيام آور انقلاب سرخ علوى است كه تا ستم و ستم پيشه در جهان وجود دارد، هرگز از جوش و خروش باز نمى ايستد. . دنياي استكباري بداند كه امت اسلامي اهانت به پيامبر اسلام (ص) و اهانت به امت اسلامي ايران رادر موضوع انرژی هسته ای  محكوم ميكنند.ملت مسلمان ايران هرگز زير بار شيطان صفتان جهانخوار (آمريکا ؛اسرائيل ؛ فرانسه ؛ پيراستعمارگر انگليس و آلمان و...) نمی رود چرا که ايرانيان همه شاگردان مکتب عاشورايند و از ترس کشته شدن دست به خود کشی نمی زنند و تنها به وظيفه عمل ميکنند چرا که دانش انرژی هسته ای و استفاده صلح آميز از آن حق مسلم هر کشوری است

/ 0 نظر / 2 بازدید